Kolejne samochody trafiły do OSP z Warmii i Mazur

Ochotnicze Straże Pożarne z Wonnej, Szyman i Olszyn wzbogaciły się o nowe wozy strażackie. Zakup był możliwy m.in. dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wonnie (powiat nowomiejski) 16 grudnia podczas uroczystej zbiórki otrzymała oficjalnie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Pojazd marki Volvo, którego łączny koszt wyniósł  prawie 929 tys. zł, zakupiono dzięki rządowo-samorządowemu montażowi finansowemu. Środki finansowe w kwocie 264 tys. zł pochodziły z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przeznaczył na ten cel dotację w wysokości 400 tys. zł, a Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – 136 tys. zł. Pozostała część – prawie 129 tys. zł – pochodziła ze środków Gminy Biskupiec.

Uroczyste przekazanie lekkich samochodów ratowniczo- gaśniczych dla OSP Szymany i OSP Olszyny odbyło się 19 grudnia w Szymanach. Każdy z nowych wozów- Renault Master-  kosztował 491 tys. zł. Tym razem WFOŚiGW w Olsztynie dofinansował zakup samochodów pożyczką wysokości 431 tys. zł. Pozostały montaż finansowy stanowiły dotacje z KSRG i Komendy Głównej PSP, a także środki Gminy Szczytno.

Accessibility Toolbar