W Olsztynie rozmawiano o lasach i unijnych funduszach

W środę 17 października w Olsztynie odbyło się szkolenie „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2020+”. Podczas spotkania przedstawiono także ofertę pożyczkową i dotacyjną Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele 32 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

– Funkcja społeczna lasu jest tak samo ważna, jak funkcja gospodarcza, czy ekologiczna. Rosnące zainteresowanie społeczeństwa aktywnym spędzaniem wolnego czasu w lesie stawia przed nami poważne wyzwanie – mówił otwierając szkolenie Adam Roczniak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. – Dlatego tak ważne jest, abyśmy w kolejnych latach rozbudowywali infrastrukturę turystyczną, korzystając przy tym ze środków unijnych.

W poprzednich latach olsztyńscy leśnicy także korzystali z finansowego wsparcia funduszy europejskich. Dzięki unijnemu zastrzykowi gotówki, np. leśnicy z Nadleśnictwa Orneta zbudowali kładkę spacerową nad rzeką Wałszą, czyniąc to miejsce jedną z turystycznych pereł lasów w zarządzie RDLP w Olsztynie.

Źródło: RDLP w Olsztynie

Accessibility Toolbar