Zmiana Przewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie

Decyzją Ministra Klimatu z dnia 30.04.2020 na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej WFOSiGW w Olsztynie  został powołany Pan Jakub Gibek. Decyzja Ministra Klimatu weszła w życie z dniem 1 maja 2020. Pan Jakub Gibek jest zastępcą  Dyrektora Biuro do spraw Prezydencji Konferencji Stron w Ministerstwie Klimatu.

Accessibility Toolbar