Czyste Powietrze- przeszkolono ponad 60 przedstawicieli JST

Ponad 60 przedstawicieli JST z Warmii i Mazur wzięło udział w szkoleniach dotyczących Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Podczas spotkań, które odbywają się w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zdobyli oni niezbędną wiedzę z zakresu procedur ubiegania się od dofinansowanie, a także prawidłowego wypełniania wniosku i niezbędnych załączników wymaganych przez fundusz przy aplikowaniu o środki tym programie.

Do tej pory odbyło się osiem takich spotkań. Ostatnie przeprowadzono 11 kwietnia. Wzięło w nich udział siedem osób z Godkowa, Kętrzyna, Nowego Miasta Lubawskiego, Małdyt, Sorkwit i Świątek.

Docelowo w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie odbędzie się jeszcze 13 takich spotkań. Trwa ciągły nabór uczestników. Szkolenia odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 10 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu w Olsztynie przy ul. św. Barbary 9.

Terminy szkoleń (należy wybrać jeden termin):

kwiecień 2019 –16, 18, 23, 25, 30

maj 2019 – 7, 9, 14,16,21,23, 28,30

Zgłoszenia pracowników delegowanych na szkolenia należy kierować na adres mailowy: d.olbrys@wfosigw.olsztyn.pl

W zgłoszeniu proszę podać:

– nazwę jednostki organizacyjnej (gmina, powiat);

– imię i nazwisko delegowanego pracownika;

– telefon kontaktowy;

– adres email;

– preferowany termin szkolenia.

Z uwagi na fakt, że elementem szkolenia będzie również wypełnianie wniosku o dofinansowanie uprzejmie prosimy, aby delegowani na szkolenie pracownicy:

– zabrali ze sobą laptopy,

– zapoznali się przed szkoleniem z aktualną dokumentacją (obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku) dostępną na stronie: https://portal.fundusz.olsztyn.pl

Osoby zakwalifikowane na szkolenia dostaną potwierdzenie wysłane na adres email wskazany w zgłoszeniu, w przypadku braku miejsc we wskazanym przez Państwo terminie – zaproponujemy inny termin szkolenia. Wcześniej każdy z uczestników spotkania musiał zapoznać się z informacjami dotyczącego programu, w tym z wymaganiami technicznymi i instrukcją wypełniania formularza wniosku.

Szkolenie realizowane jest przez doradców energetycznych WFOŚiGW w Olsztynie, pracujących w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Accessibility Toolbar