Wyniki konkursu dotacyjnego dla OSP

80 jednostek ochotniczych straży pożarnych z Warmii i Mazur otrzyma w tym roku dofinansowanie na zakup specjalistycznego wyposażenia. Będzie to możliwe dzięki realizacji programu dotacyjnego „Adaptacja do zmian klimatu – Podnoszenie potencjału technicznego służb ratowniczych”, który od wielu lat realizowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W tym roku alokacja środków wyniosła 400 tys. zł. W załączonej tabeli zamieszczono informację dotyczące kto otrzymał dofinansowanie. Natomiast wysokość kwoty dofinansowania otrzymacie Państwo telefonicznie u specjalisty WFOŚiGW w Olsztynie. Przypominamy  o zasadach promocji działań beneficjentów, którzy korzystają z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (więcej w zakładce środki krajowe).

Wyniki konkursu

Accessibility Toolbar