Aktualności

...czyli o tym co było, jest i będzie

Aktualności

 • Uwaga! Informacja dla Państwowych Jednostek Budżetowych

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że dnia 30 kwietnia 2019 roku upływa termin składania przez Państwowe Jednostki Budżetowe wniosków o dofinansowanie w ramach rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2020.
  Aktualny wniosek o dofinansowanie dostępny jest w Systemie Wniosków Wojewódzkiego Funduszu – wnioski.fundusz.olsztyn.pl. Jednocześnie […]

 • OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

  WFOŚiGW w Olsztynie ogłasza wstrzymanie od dnia 1 stycznia 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.
  Nabór wniosków o dofinansowanie zostanie wznowiony niezwłocznie po aktualizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz dostosowaniu systemów informatycznych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej do zmian w prawie powszechnie obowiązującym wynikających z wejścia w życie […]

 • Nowy etap wdrażania programu Czyste Powietrze

  W Sali Kolumnowej Ministerstwa Środowiska– w obecności szefa resortu Ministra Henryka Kowalczyka – 18 grudnia 2018 r. Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda podpisał z funduszami wojewódzkimi umowy o udostępnianiu środków na realizację zadań określonych w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Porozumienie sygnowane przez prezesów wszystkich 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej opiewa na kwotę 875 […]

 • Nowa jakość w remizie OSP Górne

  W sobotę 15 grudnia przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnym nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Volvo FL GBA 3/16. Auto zakupiono m.in. dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
  Po wielu latach starań do gminy Gołdap trafił pierwszy w powiecie gołdapskim fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Dzięki zaangażowaniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, […]

 • Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wilczęta

  Prawie trzy lata trwała budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góry w Gminie Wilczęta. Koszt inwestycji wyceniono na ponad milion złotych.
  W gminie Wilczęta na 20 miejscowości 10 jest skanalizowanych. Powoli ten stan rzeczy ulega zmianie. Kilka dni temu oddano bowiem do użytku lokalną oczyszczalnię w miejscowości Górne.
  – Wcześnie w tej miejscowości […]