szkolenie

Currently browsing: szkolenie
 • Bezpłatne szkolenie w Ełku

  Uprzejmie informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Ochrony Środowiska -Państwowym Instytutem Badawczym, który realizuje projekt CLIMCITIES. W związku z tym informujemy o możliwości udziału w bezpłatnych szkoleniach, które w naszym województwie odbędą się w Ełku. Pierwszy termin zaplanowano na 25/26 lipca br.

  Szkolenie dotyczy projektu CLIMCITIES „CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES”. Projekt […]

 • Zapraszamy na szkolenia

  Weź udział w bezpłatnym szkoleniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaprasza potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach, które odbędą się dnia 8 oraz 9 maja. Tematyka szkoleń w pierwszym terminie dotyczyć będzie przygotowania wniosku o dofinansowanie, drugi dzień to zagadnienia dotyczące wypełniania i rozliczania wniosku o […]

 • Podsumowanie szkolenia

  W środę 27 lipca w Olsztynie odbyło się szkolenie pt. „Proces inwestycyjny i ocena oddziaływania na środowisko w projektach z działań 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 oraz 5.3 RPO WiM 2014-2020”. W szkoleniu, które organizował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udział wzięło 60 osób z terenu Warmii i Mazur. Uczestnicy mogli zgłębić temat dyrektyw […]