Lidzbark Warmiński

Currently browsing: Lidzbark Warmiński
  • RPO WiM- Ekologiczna inwestycja w Lidzbarku Warmińskim

    Prawie 1,98 mln zł będzie kosztowało realizacja projektu, którego głównym celem jest ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim. Prace mają zakończyć się jesienią 2018 roku.
    Łyna to naturalny korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym i objęta jest Obszarem Chronionym Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny. Projekt, którego realizacja rozpocznie […]