c

Currently browsing: c
  • „Ciepłe Mieszkanie” – II nabór wniosków

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza zmianę programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: „Program”).
    WFOŚiGW ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla gmin z terenu województwa warmińsko- mazurskiego, który będzie prowadzony zgodnie […]

Accessibility Toolbar