„Ciepłownictwo powiatowe” – II nabór wniosków w ramach programu priorytetowego to kompleksowy instrument wsparcia, który odpowiada zidentyfikowanym potrzebom, związanym z ograniczaniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonej działalności oraz dostosowaniem na szczeblu powiatowym polskiego sektora ciepłownictwa do coraz wyższych norm emisyjnych.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Budżet programu wynosi do 500 mln zł, w tym dotacje do 150 mln zł. i pożyczki do 350 mln. zł

Beneficjentami programu „Ciepłownictwo powiatowe” są spółki kapitałowe, których przedmiotem działalności jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno – bytowe, a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, w tym związku jednostek samorządu terytorialnego, jest większy niż 50%.

Ciepłownictwo powiatowe– ogłoszenie o II naborze:

http://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoopisy/2017/1/14/cieplownictwo_powiatowe_-_zal._8b_ogloszenie_o_ii_naborze.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące programu:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/cieplownictwo-powiatowe–pilotaz/nabor-ii-wnioskow-2020-2021/