Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie udziela pomocy finansowej w formie bezzwrotnej – dotacji na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój zgodnie z ogłoszonymi naborami oraz aktualnie obowiązującymi dokumentami:

  1. Lista przedsięwzięć priorytetowych – 2022 rok
  2. Zasady udzielania (…)

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą uzyskania dofinansowania i do składania wniosków w ramach poszczególnych działań w generatorze wniosków.

Uwaga!

Od dnia 1 stycznia 2022 roku obowiązuje wersja elektroniczna i papierowa wniosku o płatność (należy utworzyć dokument w Generatorze Wniosków, dołączyć wymagane załączniki, wysłać go, a następnie wydrukować, podpisać i przesłać z oryginalnymi dokumentami do siedziby Funduszu)

Uwaga!

Prosimy o każdorazowe pobieranie najnowszych wersji wzorów dokumentów z naszej strony internetowej. Dokumenty powinny być wypełniane w sposób czytelny – maszynowo lub odręcznie (literami drukowanymi, kolorem czarnym albo niebieskim) – podpisane przez osoby upoważnione.

Generator wniosków

Przejdź do generatora wniosków on-line.

Baza informacji o dofinansowaniu

Wzory dokumentów

Prosimy o każdorazowe pobieranie najnowszych wersji wzorów dokumentów z naszej strony internetowej. Dokumenty powinny być wypełniane w sposób czytelny – maszynowo lub odręcznie (literami drukowanymi, kolorem czarnym albo niebieskim) – podpisane przez osoby upoważnione.

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Kompletna lista załączników dostępna jest w generatorze wniosków.

Wzory umów

Realizacja umów

Nr rachunku bankowego WFOŚiGW w Olsztynie

23 1130 1189 0025 0129 5620 0003 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

Oświadczenie RODO

Państwowe Jednostki Budżetowe

UWAGA!!!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że dnia 30.04.2021 r. upływa termin składania przez Państwowe Jednostki Budżetowe wniosków o dofinansowanie w ramach rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2022. Aktualny wniosek o dofinansowanie dostępny jest w Generatorze Wniosków Wojewódzkiego Funduszu - https://lsi.fundusz.olsztyn.pl/uzytkownik/profil/profil/logowanie

Jednocześnie przypominamy o zaktualizowaniu do 31.03.2021 r. wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone przez PJB na realizację zadań z ochrony środowiska na rok 2021. W nowym generatorze po utworzeniu konta należy przejść do konkursu PJB. Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Prosimy o każdorazowe pobieranie najnowszych wersji wzorów dokumentów z naszej strony internetowej Dokumenty powinny być wypełniane w sposób czytelny – maszynowo lub odręcznie (literami drukowanymi, kolorem czarnym albo niebieskim)

Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie

Kompletna lista załączników dostępna jest w generatorze wniosków

Wzór umowy

Realizacja umów

Program Priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - tzw. Mały Strażak 2023

Program dotacyjny "Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu"

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych, tzw. Duży Strażak (2023)

Program Priorytetowy "Czyste Powietrze"

Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024

Program „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu”- dotacja z NFOŚiGW dla JST (2022)

Drugi nabór na „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie – nabór na lata 2020-2021”

Oznakowanie przedsięwzięć