Program „Mój Prąd” – trwa II nabór wniosków w ramach programu priorytetowego. Wnioski można składać do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków, poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl

Głównym celem programu „Mój Prąd” jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Beneficjentami są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby. Wsparciem mogą zostać objęte  mikroinstalacje fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służące potrzebom istniejących budynków mieszkalnych;

Wnioski należy składać w terminie do  18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

„Mój Prąd” – ogłoszenie o II naborze:

https://appwwwmojprad.blob.core.windows.net/mojprad/documents/Ogloszenie_o_II_naborze_wniosk%C3%B3w_-_aktualizacja_marzec_2020_.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące programu:

https://mojprad.gov.pl/informacje-szczeg%C3%B3%C5%82owe-o-programie-m%C3%B3j-pr%C4%85d/