Inne

Currently browsing: Inne
 • Aglomeracje – przypomnienie o obowiązku uchwalenia aktów prawa miejscowego do dnia 31 grudnia 2020 roku

  WFOŚIGW w Olsztynie przypomina, że na mocy art. 87 ust 1 ustawy Prawo wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Jednocześnie na mocy art. 565 ust 2 Prawa wodnego dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane.

  Tym samym, po roku 2020 […]

 • Procedury administracyjne (ustawy: prawo wodne oraz prawo budowlane) a Program Priorytetowy Moja Woda

  WFOŚiGW w Olsztynie przypomina, że zgodnie z  art. 394 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310) zbiorniki wodne napełniane wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, mogą być wykonywane na podstawie uproszczonej procedury zgód wodnoprawnych, wymagają bowiem […]

 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

   

  Nowa odsłona programu

   

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

  zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
  nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
  nowy regulamin naboru wniosków.

   

  Wnioski o dofinansowanie złożone przed […]

 • Apel o racjonalne gospodarowanie wodą

  – Prosimy o racjonalną gospodarkę wodą, o to, by również i racjonalnie gospodarować tą wodą, którą chociażby podlewamy ogródki – podkreślał Prezydent Andrzej Duda, dodając, że musimy zacząć przywiązywać do tego wagę, bo wody nie jest u nas za wiele. Zaapelował również do Premiera i rządu, aby znalazły się środki na wypłatę odszkodowań za ubiegłoroczną […]

 • KOMUNIKAT!

  KOMUNIKAT!

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej termin naboru wniosków w ramach Programów Dotacyjnych: „Ochrona powietrza – Mała termomodernizacja” oraz „Ochrona przyrody – Bioróżnorodność oraz dofinansowanie funkcjonowania ośrodków rehabilitacji zwierząt dziko żyjących” został wydłużony do dnia 30.06.2020 r. (wtorek).

  Ze względów formalnych nabór wniosków zostanie wznowiony w dniu 15.04.2020 r. […]

 • Zapraszamy na „Eko-Rysowanie”

  Edukacja ekologiczna połączona z dobrą zabawą – to główny cel naszej akcji „ Eko-Rysowanie na ekranie”, których inicjatorem jest WFOŚiGW w Toruniu. Fundusz w Olsztynie chętnie przyłącza się do tej inicjatywy.  Chcemy w ten sposób zachęcić dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do pozostania w domu w czasie kwarantanny.
  „Eko- Rysowanie” to przede wszystkim ciekawy sposób […]

 • UWAGA!

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że dnia 30.04.2020 r. upływa termin składania przez Państwowe Jednostki Budżetowe wniosków o dofinansowanie w ramach rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2021.

  Aktualny wniosek o dofinansowanie dostępny jest w Systemie Wniosków Wojewódzkiego Funduszu – wnioski.fundusz.olsztyn.pl

  Jednocześnie przypominamy […]

 • „Czyste Powietrze”- zobacz video-instrukcję wypełniania wniosku

  W związku z kontynuacją kampanii „Czyste Powietrze – Zdrowy wybór. Twój wybór!” przygotowana została video-instrukcja, w której lektor na portalu beneficjenta przy pomocy animacji przeprowadza wnioskodawcę przez wszystkie etapy wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze. Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej instrukcji,

 • Ostródzcy policjanci otrzymali nowy samochód terenowy

  Ostródzcy policjanci otrzymali nowy, nieoznakowany samochód toyota hilux. Jego zakup był możliwy dzięki środków łączonym Programu Modernizacji Policji na lata 2017- 2020 oraz Rezerwy Celowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
  We wtorek, 1 października na placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie odbyło się uroczyste przekazanie nowoczesnego samochodu terenowego – toyoty hilux. […]