Inne

Currently browsing: Inne
 • Doradca energetyczny- wolne stanowisko pracy

   Uwaga!
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poszukuje kandydata na stanowisko doradcy energetycznego. Szczegółowe informację znajdą Państwo na stronie:
  https://www.bip.wfosigw.olsztyn.pl/…/pliki/31368967…

 • Ekologiczne źródła ciepła w remizach OSP

  Strażacy ze Smykówka i Glaznot w gminie Ostróda stawiają na ekologię. Tamtejsze remizy wkrótce będą bowiem ogrzewane pompami ciepła. We wtorek 19 lipca w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie podpisano umowy dofinansowania tych inwestycji.
  Remiza OSP w Smykówku jeszcze w minionym sezonie ogrzewana była tzw. kopciuchem. Było to przede wszystkim mało efektywne i nieekologicznie. Teraz to się […]

 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 15 lipca 2022 r. ulegnie zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).
  Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).
  Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z […]

 • Przekazanie do użytkowania remizy OSP Omule

  W dniu 8 lipca 2022 roku w miejscowości  Omule gm. Lubawa Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Pan Jarosław Bogusz uczestniczył w uroczystym przekazaniu do użytkowania remizy miejscowej jednostki OSP po przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji.

  W spotkaniu uczestniczyli druhowie jednostki OSP Omule  oraz zaproszeni goście: Pan Łukasz Okoniewicz – Prezes OSP Omule,  Pan Jarosława Bogusz – Prezes […]

 • Wyniki pierwszego, rocznego rankingu gmin

  Znamy już wyniki pierwszego, rocznego rankingu gmin w prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.
  Jedną z trzech przyjętych w 2021 r. tzw. zachęt dla gmin uczestniczących w programie „Czyste Powietrze” było przeznaczenie 16 mln zł do rozdysponowania pomiędzy samorządy, które najskuteczniej zmotywują swoich mieszkańców do poprawy efektywności energetycznej domów– […]

 • Wznowienie naboru wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uprzejmie informuje, że z dniem 07.02.2022 r. wznawia nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Nabór został wydłużony do dnia 31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków. Zaktualizowany regulamin naboru jest dostępny w zakładce Programu w sekcji Środki krajowe

 • Uchwały antysmogowe – spotkanie konsultacyjne

  SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ 19 STYCZNIA 2022 ROKU W FORMIE ON-LINE PRZY UŻYCIU APLIKACJI WEBEX. POCZĄTEK O GODZ. 10.

  Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego, mającym na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, a tym samym poprawę jakości powietrza, poprzez wymianę starych, nieefektywnych pieców oraz ograniczenie stosowania paliw stałych złej jakości.

  Więcej informacji pod tutaj

 • Uwaga! Wstrzymane dotacje na wapnowanie gleb

  W związku z wykorzystaniem w całości limitu pomocy de minimis w rolnictwie przyznanego Polsce na lata 2019-2021, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że zostało wstrzymane przyznawanie dotacji w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie”. Zawieranie umów dla pozytywnie ocenionych wniosków, złożonych w ramach naboru trwającego do dnia 31.12.2021 […]

 • Oczyszczalnia ścieków dla aglomeracji Miłomłyn oddana do użytkowania

  Zakończono ostatni etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w Miłomłynie.  Całkowity koszt zadania wyniósł około 10 mln złotych. Dzięki modernizacji  oczyszczalnia  została  wyposażony w dwa nowe ciągi technologiczne, 2 zbiorniki reaktorów biologicznych,  zbiornik magazynowanego osadu nadmiernego, pompownię ścieków surowych, studnię pomiarową ścieków oczyszczonych, stację zlewna dla ścieków dowożonych wraz z tacą najazdową, zbiornik retencyjny wód opadowych. Dodatkowo […]