Kotłownia na biomasę – jedna z najważniejszych inwestycji w Ostródzie

W środę 3 kwietnia w Ostródzie oddano do użytku kotłownię na biomasę. Inwestycja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W wydarzeniu wziął udział Bartosz Nowicki, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie.

„Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Ostródzie – etap I” – to jedna z najważniejszych inwestycji w Ostródzie na przestrzeni lat. Budowany kocioł o mocy 4 MW i tzw. ekonomizer pozwalający uzyskać dodatkową moc nawet do 800 kW, to urządzenie zasilane biomasą, czyli zrębką leśną o dużej wilgotności. Koszt inwestycji to ponad 20 mln zł, dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz pożyczką z WFOŚiGW w Olsztynie.

Dzięki inwestycji w kotłownię biomasową system ciepłowniczy Spółki MPEC w Olsztynie będzie bardziej efektywny energetycznie, co z kolei pozwoli na pozyskiwanie nowych funduszy unijnych na rozwój sieci i źródeł ciepła, ale przede wszystkim zmniejszy ilość opłat za dwutlenek węgla, czyli tzw. EU ETS, o ok. 4 mln zł. rocznie.

Accessibility Toolbar