Szkoły z Gminy Ostróda skorzystają z Funduszu Ekologii

Trzy szkoły z Gminy Ostróda skorzystają z dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Fundusz Ekologii. W czwartek 7 marca umowę dotacji podpisali: Jarosław Bogusz, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie i Bogusław Fijas, Wójt Gminy Ostróda.

Głównym założeniem Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Fundusz Ekologii jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach pierwszego naboru skorzysta 30 placówek oświatowych z Warmińsko-Mazurskiego. Każda z nich otrzyma do 8 tys. zł na realizację swojego projektu ekologicznego. W Gminie Ostróda zadania będą realizowane w trzech placówkach: w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie, Szkole Podstawowej w Samborowie i Szkole Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie.

Jednocześnie informujemy, że drugi nabór trwa wniosków w Programie Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – Fundusz Ekologii. Do wykorzystania jest 760 tys. zł., co pozwala na realizację projektów w 95 placówkach w regionie. Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Środki krajowe/ Konkursy 2024.

 

Accessibility Toolbar