NOWY SAMOCHÓD DLA OSP LUBAWA

13 stycznia na placu przed remizą OSP w Lubawie odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania średniego wozu gaśniczego. Na uroczystości obecni byli  parlamentarzyści: Elżbieta Gelert i Robert Gontarz, wicewojewoda Mateusz Szauer, Jarosław Bogusz Prezes Zarządu WFOŚiGW, starosta powiatu iławskiego Bartosz  Bielawski, wójt Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski, PO Komendanta PSP w Olsztynie st. bryg. Tomasz Ostrowski, Komendant Powiatowy PSP w Iławie st. bryg. Piotr Wlazłowski, Komendant Gminny dh Wojciech Kożuchowski, władze i pracownicy samorządu Lubawy z burmistrzem Maciejem Radtke, radni, przedstawiciele Komisariatu Policji w Lubawie, dyrektorzy jednostek miasta, sponsorzy druhowie oraz mieszkańcy Lubawy.

Nowy wóz  gaśniczy  kosztował 1.149.927,00 złotych. Pieniądze pochodziły z Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Pozostałe środki w wysokości 550 tysięcy złotych pochodziły ze sprzedaży poprzedniego samochodu, z budżetu Miasta (ponad 300 tysięcy złotych) oraz z serca darczyńców.
Samochód został poświęcony przez ks. Marcina Staniszewskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

https://www.gov.pl/web/kwpsp-olsztyn/uroczyste-przekazanie-samochodu-ratowniczo-gasniczego-jednostce-osp-lubawa

Accessibility Toolbar