Uroczyste otwarcie EKOPRACOWNI w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie

W środę 8 listopada 2023 roku uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystym otwarciu EKOPRACOWNI – Zielonego Serca Szkoły w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Rumianie w gminie Rybno. Nowoczesna sala klimatyczna powstała dzięki dofinansowaniu w wysokości 74 999,33 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, w tym Posłowie na Sejm RP Pan Robert Gontarz i Pan Stanisław Gorczyca, Pan Jarosław Bogusz – Prezes Zarządu WFOŚiGW oraz Wójt Gminy Rybno Pan Tomasz Węgrzynowski.

EKOPRACOWNIA jest innowacyjnym miejscem, stworzonym z myślą o edukacji ekologicznej i zrównoważonym rozwoju. Sala jest wyposażona w nowoczesne narzędzia i sprzęty. Sala jest doskonałą przestrzenią dydaktyczną i miejscem inspirującym dzieci i młodzież do działań proekologicznych.

Autor zdjęć: Sylwester Kasprowicz

 

 

 

 

Accessibility Toolbar