Uwaga! Zmiany w programie dotyczącym azbestu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wprowadził zmiany w Programie Priorytetowym „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Okres kwalifikowalności kosztów rozumiany jako data wystawienia faktury wydłużony został do 31-01-2024 r.

Accessibility Toolbar