Informacja dot. programu wapnowania gleb

„W związku z wykorzystaniem w całości limitu pomocy de minimis w rolnictwie przyznanego Polsce na lata 2021-2023, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że zostało wstrzymane przyznawanie dotacji w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji gleb poprzez ich wapnowanie. Zawieranie umów dla pozytywnie ocenionych wniosków, złożonych w ramach naboru trwającego do dnia 30.11.2023 r., zostanie wznowione po 01.01.2024 r., tj. po wejściu w życie nowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie.”.

Accessibility Toolbar