Informacja dot. Programu zwiększenie populacji i ochrony pszczół

Z uwagi na wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie przyznanego Polsce na lata 2021-2023 nabór wniosków w ramach Programu na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko-mazurskim został zakończony.

Accessibility Toolbar