WFOŚiGW w Olsztynie ogłasza III nabór w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza III nabór w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Celem Programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wnioski można składać do 31 października 2023 w Generatorze wniosków.

Więcej informacji dotyczącej naboru znajdą Państwo w zakładce Środki krajowe/Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – III nabór

Accessibility Toolbar