Operatorzy w programie „Czyste Powietrze” – ogłoszenie naboru wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje bardzo ważny etap wsparcia dla najuboższych beneficjentów w realizacji przedsięwzięć w ramach programu „Czyste Powietrze”. Jest nim nowy program priorytetowy „Operatorzy w programie „Czyste Powietrze” – pilotaż w województwie warmińsko – mazurskim”. To już drugi taki pilotaż – pierwszy realizowany jest w województwie małopolskim. Ogłoszenie naboru wniosków odbyło się w poniedziałek 4 września w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Celem pilotażu w województwie warmińsko – mazurskim jest wypracowanie najlepszych rozwiązań kompleksowego wsparcia dla beneficjentów części 2) lub 3) programu „Czyste Powietrze” (dalej PPCP) poprzez zebranie doświadczeń w kolejnym regionie.

Przedsięwzięcie realizowane przez operatora będzie polegało na udzieleniu bezpośredniej pomocy odbiorcom wsparcia PPCP w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć mających na celu wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe lub termomodernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zadania operatora realizowane w ramach przedsięwzięcia podzielone zostały na dwa etapy, przy czym czynności przypisane do poszczególnych etapów mogą być realizowane równocześnie. Nie ma konieczności zakończenia realizacji pierwszego etapu przed przystąpieniem do realizacji etapu drugiego.

Zapraszamy podmioty zainteresowane programem do zapoznania się z ogłoszeniem i udział w konkursie na OPERATORÓW, do którego nabór wniosków  ruszył już 04.09.2023 roku.

Ogłoszenie o naborze wraz z dokumentacją udostępnione zostało na stronie internetowej.

Pełna dokumentacja konkursowa wskazuje na wszystkie niezbędne informacje i wymagania wobec potencjalnego operatora.

– To kolejny, ważny krok w stronę potencjalnych beneficjentów programu „Czyste Powietrze”, których zapraszamy do skorzystania z programu. Zależy nam, aby operator aktywnie działał w terenie i dotarł do grupy odbiorców, którzy jeszcze nie są przekonani lub nie czują się na siłach aby sami poprowadzić i rozliczyć inwestycję. Usługa świadczona przez operatora potencjalnym beneficjentom Programu będzie bezpłatna  – zaznacza Paweł Mirowski,  zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków. Na terenie całego województwa warmińsko- mazurskiego, operator będzie zobowiązany do wsparcia minimum 100 przedsięwzięć w ramach 2) lub 3) części Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Liczba ta będzie weryfikowana na podstawie przekazanego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sprawozdania operatora potwierdzającego liczbę zawartych umów o dofinansowanie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem w Olsztynie a beneficjentami 2) lub 3) części Programu Czyste Powietrze- dodaje wiceprezes Mirowski.

– Cieszę się, że warmińsko-mazurskie jest jednym z dwóch województw w Polsce, w których Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadza pilotaż programu Czyste Powietrze. Jestem przekonany, że na naszym terenie znajdzie się spora grupa jego beneficjentów, i tu zostaną wypracowane najlepsze rozwiązania jego realizacji, co następnie posłuży innym regionom. Zachęcam uprawnione podmioty z Warmii i Mazur do skorzystania z tego proekologicznego programu. Operatorzy, którzy zostaną wyłonieni w ogłoszonym właśnie konkursie, z pewnością będą skuteczną pomocą i przyczynią się do jego jeszcze większej popularności. Poprzez system dofinansowań generujących oszczędności, walczymy o nasze zdrowie i zachowanie piękna tego regionu- mówi Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski.

W ramach obecnego naboru dla podmiotów chcących wzmocnić realizację programu „Czyste Powietrze” w terenie zarezerwowano 3 mln zł, przy czym maksymalna kwota przypadająca na jedną umowę wynosi 1 mln zł.

Do najważniejszych zadań operatora będzie należało znalezienie potencjalnych odbiorców wsparcia programu „Czyste Powietrze”, a poprzez przedstawienia korzyści płynących z Programu, zachęcenie do skorzystania z dotacji.

Operator powinien w sposób najbardziej rzeczowy, fachowy i rzetelny pomóc przyszłemu beneficjentowi w kompleksowym działaniu, a więc od przygotowania przedsięwzięcia i złożenia wniosku o dofinansowanie, przez proces inwestycji, aż do rozliczenia dotacji na termomodernizację i wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe. Operator pomoże w przeprowadzeniu audytu energetycznego, a następnie w wyborze urządzeń i materiałów, a także wesprze w wyborze wykonawców. Należy także nadmienić, że operator będzie czuwał nad zgodnością realizowanego przedsięwzięcia z warunkami programu „Czyste Powietrze” oraz będzie zobowiązany do wsparcia Beneficjenta w wypełnieniu i złożeniu wniosków o płatność w ramach PPCP, pomocy w trakcie ewentualnej poprawy lub uzupełnienia tych wniosków, aż do momentu wypłaty płatności końcowej przez WFOŚiGW w Olsztynie.

Accessibility Toolbar