UWAGA! PRÓBY OSZUSTWA LUB WYŁUDZENIA

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie docierają informacje o osobach, które podają się za pracowników WFOŚiGW lub operatorów Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – proponując spotkania w sprawie źródeł ciepła. Informujemy, że NFOŚiGW nie wyłonił jeszcze operatora/operatorów w naszym województwie.

Ostrzegamy, że kontaktujące się z Państwem osoby nie są naszymi pracownikami ani operatorami Programu. Są to próby oszustwa lub wyłudzenia.

Accessibility Toolbar