15 maja rusza nabór w tzw. programie „Duży Strażak”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza nabór ciągły wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW, w kwocie nie mniejszej niż 100 000 zł. Wnioski wraz załącznikami należy składać w systemie wniosków w terminie od 15.05.2023 r. do 19.05.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 11 075 000, w tym:

NFOŚiGW            –  10 575 000 zł

WFOŚiGW           – 500 000 zł

Beneficjentami konkursu są podmioty ujęte na liście zaakceptowanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Klimatu i Środowiska w ramach podpisanego porozumienia z 23.02.2021 r.

Załączniki do wniosków są do pobrania ze strony internetowej: www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce: środki krajowe/portal Beneficjenta/wzory dokumentów oraz w Generatorze Wniosków. Więcej informacji można uzyskać u koordynatora projektu z ramienia WFOŚiGW w Olsztynie  Pani Agnieszki Wojciukiewicz nr tel. 89 522 02 76

Uwaga! Prosimy o każdorazowe pobieranie załączników ze strony WF lub z systemu wniosków, ponieważ dokumenty mogą ulec zmianie.

Accessibility Toolbar