Nabór wniosków w programie „Jakość powietrza – Mała termomodernizacja”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 31 marca 2023 roku uruchomiony został nabór wniosków w programie dotacyjnym „Jakość powietrza – Mała termomodernizacja”.

Nabór wniosków o dofinansowanie ma charakter ciągły i potrwa do dnia 28 kwietnia 2023 roku lub do wyczerpania alokacji środków przeznaczonych w Programie. Celem programu jest upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, kościołów, kościelnych osób prawnych i ich stowarzyszeń oraz innych związków wyznaniowych. Alokacja środków wynosi 360 000,00 zł. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 000 zł na 1 projekt i 1 beneficjenta.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie programu. Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami energetycznymi.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem programu i zapraszamy do współpracy.

Regulamin programu „Jakość powietrza – Mała termomodernizacja”.

Accessibility Toolbar