Kolejne promesy dla strażaków ochotników

Kolejnych dziesięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymało promesy na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. W uroczystości, która odbyła się w Ostródzie, wzięli udział m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, strażacy, przekazano promesy na łączną kwotę 8, 15 mln zł, z czego blisko 5 mln zł pochodzi z budżetu państwa.

Promesy otrzymały jednostki OSP:

  • Reszki, Liwa – pow. ostródzki,
  • Rudzienice, Lubawa, Prątnica, Goryń, Omule – pow. iławski,
  • Zwiniarz, Biskupiec – pow. nowomiejski,
  • Uzdowo – pow. działdowski.

W tym roku łącznie 31 samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi do warmińsko-mazurskich strażaków ochotników, a dofinansowanie ze środków państwowych wyniesie ponad 14 mln zł.

Źródło: KWPPSP w Olsztynie

Accessibility Toolbar