Strażacy otrzymali pierwsze promesy na zakup samochodów

Jedenaście jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa warmińsko-mazurskiego odebrało promesy na zakup nowych samochodów pożarniczych. Zadania zostaną zrealizowane dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z ogłoszonym 22 lutego br. programem rządowego wsparcia jednostek OSP, do strażaków ochotników w całym kraju trafi 675 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Na Warmię i Mazury zakupionych zostanie 31 tego typu pojazdów. We wtorek 28 marca odbyły się uroczyste zbiórki, podczas których druhowie otrzymali promesy. Podczas apelu w Lipowcu promesy otrzymały OSP z powiatów: szczycieńskiego – Lipowiec, Romany i Szczytno, nidzickiego: Nowa Wieś Wielka,  olsztyńskiego: Kwiecewo i Mątki, a z mrągowskiego: Krutyń i Warpuny. W Wydminach (pow. giżycki) miejscowej OSP oficjalnie przekazano nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, a promesę na zakup pojazdu pożarniczego odebrała OSP Kruklanki. Podczas uroczystości w Węgorzewie promesę otrzymali druhowie z OSP Budry, a  w Srokowie (pow. kętrzyński) odebrali taki dokument strażacy z OSP Reszel. Ponadto podczas zbiórki w Srokowie OSP Korsze i Barciany odebrały używane samochody pożarnicze, które pochodziły z zasobów komendanta wojewódzkiego PSP w Olsztynie, a OSP Srokowo i Jegławki otrzymały sprzęt pożarniczy.

We wtorek odbyły się również uroczyste zbiórki w Piszu i Węgorzewie, na których oficjalnie przekazano nowe samochody ratowniczo-gaśnicze miejscowym komendom powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz z zasobów Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP używane pojazdy pożarnicze trafiły do Ochotniczych Straży Pożarnych w Wejsunach i Harszu. Ponadto OSP Perły otrzymała nowy sprzęt pożarniczy. Podczas uroczystości wyróżniający się strażacy otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe, które w imieniu Prezydenta RP i Ministra SWiA wręczył Błażej Poboży Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji w asyście Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego i nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie.

W uroczystych zbiórkach udział wzięli strażacy ochotnicy z regionu, funkcjonariusze i pracownicy PSP, lokalna społeczność, a także zaproszeni goście, w tym.m.in.:

Jerzy Małecki – Poseł na Sejm RP,

Wojciech Kossakowski – Poseł na Sejm RP,

Małgorzata Kopiczko – Senator RP,

Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski,

nadbryg. Tomasz Komoszyński – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP,

Jarosław Bogusz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,

  1. bryg. Tomasz Ostrowski – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

Mateusz Szkaradziński – Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON.

Do warmińsko-mazurskich strażaków ochotników w tym roku trafi 31 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Kwota zakupu pojazdów wyniesie 22,5 mln zł, a dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa to ponad 14 mln zł. We wtorek przekazano promesy 11 jednostkom OSP na kwotę blisko 7 mln zł.

Źródło: KWPSP w Olsztynie

Accessibility Toolbar