Drugi nabór uzupełniający do programu „EkoPracownie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zakończył nabór w ramach konkursu Ekopracownie – zielone serce szkoły. Wpłynęło 66 prac konkursowych (40 ekopracowni przyrodniczych i 26 klimatycznych/OZE) z 20 powiatów.

Celem konkursu jest utworzenie 42 ekologicznych sal dydaktycznych, po 2 w każdym powiecie (przyrodnicza i klimatyczna). W związku z tym ogłoszony zostaje nabór uzupełniający dla powiatów, z których nie wpłynęły prace oraz dla powiatów, z których wpłynęły prace tylko na jeden typ pracowni.

Powiaty, dla których nabór jest dla dwóch typów pracowni (przyrodnicza i klimatyczna):

  1. elbląski

Powiaty, dla których nabór jest dla jednego typu pracowni:

  1. bartoszycki (klimatyczna)
  2. giżycki (klimatyczna)
  3. mrągowski (przyrodnicza)
  4. szczycieński (klimatyczna)

Przedmiotem Konkursu jest stworzenie krótkiego filmu (do 2 minut) przedstawiającego w sposób kreatywny działania realizowane przez szkołę na rzecz ochrony środowiska, przedstawienie wizualizacji/opisu planowanej ekopracowni, opracowanie wstępnego kosztorysu i harmonogramu zajęć.

Nagrodą główną jest promesa dofinansowania utworzenia pracowni przyrodniczej lub klimatycznej (tematyka odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna).

Wysokość dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż:

  1. 75 000 zł w przypadku pracowni klimatycznej,
  2. 50 000 zł w przypadku pracowni przyrodniczej.

Prace konkursowe (film, opis i kartę informacyjną) należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04-04-2023 r. na adres e-mail Wojewódzkiego Funduszu promocja@fundusz.olsztyn.pl.

Dokumenty programu:

Karta Informacyjna

Ekopracownie etap I Klauzula Konkurs_

Ekopracownie etap I nabór II uzupełniający

Accessibility Toolbar