Elbląg przystępuje do programu „Ciepłe Mieszkanie”

Miasto Elbląg to kolejny samorząd z Warmii i Mazur, który zdecydował przystąpić do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Umowę dofinansowania podpisano we wtorek, 24 stycznia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Jego głównym założeniem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej. Elbląski samorząd z programu otrzyma 3,2 mln zł. Według szacunków kwota ta pozwoli na realizację inwestycji w 150 gospodarstwach domowych.

Accessibility Toolbar