Zmiany w programie „Czyste Powietrze”- konferencja prasowa

We wtorek, 3 stycznia 2023 roku nastąpi nowa odsłona formuły Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Nawet 135 tys. zł dofinansowania będzie można uzyskać na kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła, oraz wyższe progi dochodowe – to niektóre z nowości w programie. Z tej okazji w siedzibie Funduszu 20 grudnia zorganizowano konferencję prasową.

Wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany, które mają zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadza kolejną odsłonę programu „Czyste Powietrze”, która spowoduje, że Beneficjenci programu nie tylko uzyskają bezpieczeństwo cieplne dla swoich domowników, ale docelowo będą płacić mniej za ciepło.

Pierwsza konferencja prasowa dotycząca zmian w programie odbyła się 15 grudnia w Warszawie. W wydarzeniu wzięła udział minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, a także  Paweł Mirowski, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków.

W każdym regionie w kraju odbywają się konferencje prasowe dotyczące nowej odsłony programu „Czyste Powietrze”. W Olsztynie takie wydarzenie odbyło się 20 grudnia w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie.

– Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze” wprowadza możliwość miedzy innymi  złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie – mówił podczas konferencji Jarosław Bogusz, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. – Podwyższone zostaną ponad to progi dochodowe jak i wysokość dotacji. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym .

Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją co i cwu, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu jaki osiąga wnioskodawca Programu.  Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Accessibility Toolbar