Daily Archives

8 listopada 2022
  • Uroczysta strażacka zbiórka w Bartoszycach

    W bartoszyckiej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 7 listopada odbyła się uroczysta zbiórka z okazji oficjalnego przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i łodzi ratowniczej Komendzie Powiatowej PSP w Bartoszycach oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Pieszkowo. Podczas uroczystości wręczono również dwunastu Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym z powiatu bartoszyckiego i pięciu MDP z pow. lidzbarskiego promesy na […]