Pierwsza umowa z programu „Ciepłe Mieszkanie”

Ponad 7,3 mln zł otrzyma Gmina Kętrzyn z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. To pierwszy samorząd z Warmii i Mazur, który podpisał umowę w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

 Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” to uzupełnienie programu realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska „Czyste Powietrze”. Skierowany jest do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe.

– Chcemy stworzyć odpowiednie warunki dla naszych mieszkańców, szczególnie tych najuboższych – mówił podczas podpisywania umowy wójt gminy Kętrzyn Paweł Krzysztof Bobrowski. – Mam nadzieję, że w pełni wykorzystamy pozyskane środki.

Program „Ciepłe Mieszkanie” to nowy projekt, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Budżet programu to 1,4 mld zł, w ramach którego wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przekażą pieniądze do gmin,  które najlepiej znają lokalne potrzeby inwestycyjne budynków wielorodzinnych.

Gminy we własnym zakresie będą określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych (osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym), zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych. Następnie gmina zawiera umowy o dotacje.

Dofinansowanie obejmuje zastosowanie nowych źródeł ciepła: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.

 

Accessibility Toolbar