Ponad 3,6 mln zł na edukację ekologiczną w regionie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 3,5 mln zł na wspierania inicjatyw w zakresie podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i kształtowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców Warmii i Mazur. Środki te niebawem trafią do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który do puli dołoży jeszcze dodatkowo 100 tys. zł.

Środki finansowe z programu NFOŚiGW – Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – będą dostępne dla chętnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Umowę udostępnienia 3,5 mln zł dla WFOŚiGW w Olsztynie podpisali: Sławomir Mazurek- Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW oraz Jarosław Bogusz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. Spotkanie odbyło się 4 października.

– Jest to program wspierający szeroko rozumianą edukację ekologiczną w zakresie odnawialnych źródeł energii, niskiej emisji, a także budujący świadomość ekologiczną i postawy ekologiczne mieszkańców, a także turystów, który odwiedzają nasz region – mówił podczas spotkania prezes Jarosław Bogusz.

W uroczystości przekazania środków uczestniczył m.in. wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

– Takie działania, które promują zdrowy tryb życia i działania na rzecz ochrony przyrody są niezwykle ważne. Są to działania, które w zbiorowej świadomości budują podstawę do tego, co chcemy przekazać przyszłym pokoleniom – mówił wojewoda.

O środki na edukację ekologiczną będą mogli starać się tzw. beneficjenci końcowi, czyli m.in. samorządy i ich jednostki organizacyjne, fundacje, stowarzyszenia, centra edukacji ekologicznej i parki krajobrazowe. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta wynosi 150 tys. zł. Program realizowany będzie w latach 2022-2025.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć pod adresami:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/program-regionalnego-wsparcia-edukacji-ekologicznej

https://www.gov.pl/attachment/a3787a19-19f6-4424-9e36-91e57693c4e0

Accessibility Toolbar