Strażacy OSP otrzymali promesy na zakup sprzętu

Docelowo 153 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Warmińsko-Mazurskiego otrzyma w tym roku dofinansowanie na zakup nowego sprzętu. We wtorek 27 września, przedstawiciele 85 spośród nich, otrzymało potwierdzenie otrzymania dotacji.

Uroczystości związane z wręczeniem promes w ramach programu „Mały Strażak” odbyły się w Janowcu Kościelnym, Mrągowie i Budrach. W spotkaniu wzięli udział m.in. Błażej Poboży – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Artur Chojecki – wojewoda warmińsko – mazurski, Jarosław Bogusz – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz nadbryg. Tomasz Komoszyński – warmińsko mazurski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

  – W tym roku do strażaków ochotników trafi przeszło dwa miliony złotych – mówił podczas uroczystości w Janowcu Kościelnym Jarosław Bogusz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie.  – Jest to kwota dwukrotnie powiększona w stosunku do poprzednich dwóch lat. Jest to związane z tym, że bardzo dużo swojego sprzętu przekazaliście Ukrainie. Bardzo się cieszę, że skorzystaliście z tego programu. Myślę, że ten sprzęt będzie wam służył długo i przyczyni się do tego, że wasza służba będzie bardziej bezpieczna i efektywna – dodał.

Dofinansowanie zakupu sprzętu pozwoli jednostkom ochotniczych straży pożarnych jeszcze bardziej profesjonalnie wypełniać swoje bojowe zadania. Na przestrzeni 3 lat do OSP z regionu trafiło ponad 4 mln zł z WFOŚiGW w Olsztynie.

 

Accessibility Toolbar