Fundusz na Jesiennych Targach Rolniczych

Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w dniach 3- września 2022 r. uczestniczyli w  XXVIII Jesiennych Targach Rolniczych, Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i IV Forum Innowacji.

Targi WMODR to święto w branży rolniczej, które od lat odbywają się w okresie jesiennym w województwie warmińsko-mazurskim. Równolegle z targami odbywały się imprezy towarzyszące: Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, na której można było zobaczyć dorobek hodowców bydła mlecznego i mięsnego, koni oraz owiec i kóz oraz odbyło się również Forum Innowacji, pod hasłem „Głód Jakości”, gdzie podczas międzynarodowej konferencji prezentowane były trendy branżowe i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Odwiedzający targi mogli zobaczyć między innymi maszyny i urządzenia rolnicze, zwierzęta hodowlane i ozdobne, pasze i dodatki paszowe, wyposażenie budynków inwentarskich, środki ochrony roślin i nawozy, krzewy i rośliny ozdobne, odnawialne źródła energii, żywność tradycyjną i regionalną, przetwórstwo rolno-spożywcze. Można było skorzystać z porad specjalistów na stoisku promocyjnym WFOŚiGW w Olsztynie.  Zainteresowane osoby uzyskały informacje dotyczące Projektu Doradztwa Energetycznego oraz Programów Priorytetowych: „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd”, „Moje Ciepło”, „Ciepłe Mieszkanie”.

Accessibility Toolbar