Nowy sprzęt dla OSP Iława

Rok 2022 będzie wyjątkowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Iławie. Niebawem bowiem druhowie otrzymają średni samochód ratowniczo-gaśniczy,  a także sprzęt, który jest niezbędny do prowadzenia akcji.

Nowe auto będzie kosztowało prawie 915 tys. zł. Montaż finansowy zadania nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc finansowa instytucji. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie druhowie pozyskali 50 tys. zł. Z kolei Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na ten cel 60 tys. zł. Swój udział w zakupie ma także Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – 400 tys. zł, Urząd Miasta w Iławie – prawie 335 tys. zł, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 tys. zł i nadleśnictwa – 5 tys. zł.

Dodatkowo druhowie z Iławy otrzymają w tym roku 10 tys. zł na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej. Za dotację zostaną zakupione: węże, prądownice i buty. Umowy dofinansowania zakupu samochodu i sprzętu podpisano 19 sierpnia w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie.

Accessibility Toolbar