Uwaga! Są dotacje dla pszczelarzy

Sto tysięcy złotych- tyle wynosi alokacja środków w konkursie „Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko – mazurskim”, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Nabór wniosków potrwa do 31 października 2022 roku.

O dotacje do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł na jeden projekt, może ubiegać się pszczelarz, który posiada minimum 10 rodzin pszczelich i nie więcej niż 79 rodzin pszczelich. Ponadto powinien posiadać weterynaryjny numer identyfikacyjny lub być zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii z terenu województwa warmińsko – mazurskiego. Pieniądze można przeznaczyć na zakup matek pszczelich, pakietów i odkładów pszczelich, sprzętu pszczelarskiego, środków warrozobójczych, drzew i krzewów miododajnych oraz drzew i krzewów owocowych. Ponadto środki można przeznaczyć na zakup sprzętu pszczelarskiego: m.in. mat, ramek, podkarmiaczek, aparaty do odymiania pszczół, a także zakup uli i elementów uli m.in. krat odgrodowych, mat do ocieplania uli, dennic, przegonek, czy tez poławiaczy pyłku.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków znajdą Państwo w poniższym linku:

https://wfosigw.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2022/07/2022-program-dotacyjny-OCHRONA-PSZCZOL-v-czerwiec-lipiec-2022.pdf

 

Accessibility Toolbar