Nowe wsparcie dla punktów konsultacyjno-informacyjnych w gminach

WFOŚiGW w Olsztynie informuje, że istnieje możliwość zawierania nowych porozumień oraz aneksów do podpisanych już porozumień. Gminy chętne do uzyskania wsparcia i uczestnictwa w programie Czyste Powietrze powinny zgłosić deklarację chęci zawarcia porozumienia lub aneksu do porozumienia na adres mailowy: info@wfosigw.olsztyn.pl (ze wskazaniem w treści  osoby do kontaktu w sprawie).

Treść porozumienia wraz z załącznikami oraz aneksu do porozumień już zawartych dostępna jest na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/dla-gmin/

https://czystepowietrze.gov.pl/dodatkowe-pieniadze-na-wsparcie-dla-gmin-zaangazowanych-w-program-czyste-powietrze/

Zachęcamy wszystkie gminy z województwa do udziału w programie „Czyste Powietrze”.

Dodatkowo informujemy, że w ramach wsparcia dla pracowników urzędów gmin, w szczególności w początkowej fazie obsługi beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” pod kątem wydawanych zaświadczeń o dochodach, NFOŚiGW uruchomił specjalną infolinię dla gmin pod numerem telefonu: (22) 340 40 90. Ponadto utworzono zakładkę – Partnerzy „Dla gmin” na stronie http://czystepowietrze.gov.pl/.

Accessibility Toolbar