Daily Archives

25 lipca 2022
  • Nowe wsparcie dla punktów konsultacyjno-informacyjnych w gminach

    WFOŚiGW w Olsztynie informuje, że istnieje możliwość zawierania nowych porozumień oraz aneksów do podpisanych już porozumień. Gminy chętne do uzyskania wsparcia i uczestnictwa w programie Czyste Powietrze powinny zgłosić deklarację chęci zawarcia porozumienia lub aneksu do porozumienia na adres mailowy: info@wfosigw.olsztyn.pl (ze wskazaniem w treści  osoby do kontaktu w sprawie).
    Treść porozumienia wraz z załącznikami oraz […]

  • Energia ze słońca zasili oczyszczalnię w Miłakowie

    Na ponad 180 tys. zł wyceniono zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, która już w sierpniu rozpocznie produkcję energii na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie. Montaż finansowy zadania stanowi dotacja i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
    Umowy dofinansowania podpisano w poniedziałek 25 lipca w siedzibie Funduszu. […]