Konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza przy współpracy z Partnerem Strategicznym – Agencją Rozwoju Przemysłu S.A organizuje po raz drugi Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd.
Celem Konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki energetyczno-klimatycznej. Konkurs ma za zadanie ugruntowanie i popularyzację wiedzy na temat działań podejmowanych przez samorządy lokalne w zakresie prowadzenia zrównoważonej transformacji energetycznej.
Dodatkowo, projekt nakierowany jest na zwiększanie świadomości w obszarze energetyki i ochrony środowiska wśród lokalnych społeczności, a tym samym zachęcanie mieszkańców regionu do pełnienia roli aktywnych i świadomych użytkowników oraz pobudzania oddolnych ruchów na rzecz przyspieszania modernizacji polskiego sektora energii i poprawy jakości powietrza.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.instytutpe.pl/konkursjst-ii/

Accessibility Toolbar