Daily Archives

20 lipca 2022
  • Konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd

    Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza przy współpracy z Partnerem Strategicznym – Agencją Rozwoju Przemysłu S.A organizuje po raz drugi Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd.
    Celem Konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki energetyczno-klimatycznej. Konkurs ma za zadanie ugruntowanie […]