Wyniki pierwszego, rocznego rankingu gmin

Znamy już wyniki pierwszego, rocznego rankingu gmin w prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

Jedną z trzech przyjętych w 2021 r. tzw. zachęt dla gmin uczestniczących w programie „Czyste Powietrze” było przeznaczenie 16 mln zł do rozdysponowania pomiędzy samorządy, które najskuteczniej zmotywują swoich mieszkańców do poprawy efektywności energetycznej domów– z wykorzystaniem dotacji z programu „Czyste Powietrze”.

31 gmin z terenu naszego województwa otrzyma dodatkowe środki na pokrycie swoich kosztów związanych z walką o poprawę jakości powietrza i wsparciem dla mieszkańców w programie „Czyste Powietrze”.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.nfosigw.gov.pl

Accessibility Toolbar