„Czyste Powietrze” – szkolenie dla pracowników gmin

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zespół Doradców Energetycznych zapraszają pracowników gmin do udziału w bezpłatnych stacjonarnych warsztatach szkoleniowych w formie „pytania – odpowiedzi” dotyczących programu Czyste Powietrze, które odbędą się w dniach: 01.06.2022 r., o godzinie 10.00, możliwość zgłoszenia maksymalnie dwóch pracowników z gminy.

Warsztaty poprowadzą Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Olsztynie: Ewa Doskocz, Dawid Olbryś, Rafał Sobolewski. Zagadnienia dotyczące Porozumienia zaprezentuje Pani Justyna Raczyńska. Spotkanie odbędzie się w formule stacjonarnej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (ul. Głowackiego 17). Wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa w warsztatach prosimy o dołączenie do wiadomości pliku w programie word lub w formie .pdf z pytaniami dotyczącymi programu Czyste Powietrze. Proszę o przesłanie informacji zwrotnej (zgłoszenia, pytania) maksymalnie do dnia 30.05.2022 do godziny 12.00 na adres ewa.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl (liczy się kolejność zgłoszeń)- wiadomości i zgłoszenia, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.

Proszę o wiadomość zwrotną o następującej treści:

Nazwa gminy: …………………………

Imię i nazwisko osoby biorącej udział.

Informujemy, iż w przypadku braku pytań przesłanych z Państwa strony, warsztaty zostaną odwołane lub przeniesione na inny termin.

 Dodatkowych informacji udzielają doradcy energetyczni:

Dawid Olbryś tel. 512 843 783, (89) 522 02 78; e-mail d.olbrys@wfosigw.olsztyn.pl

Rafał Sobolewski tel. 512 843 770, (89) 522 02 08; e mail rafal.sobolewski@wfosigw.olsztyn.pl

Accessibility Toolbar