Strażacy z Nowakowa otrzymali nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowakowie wzbogaciła się o nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy. W sobotę, 14 maja w miejscowej remizie odbyło się uroczyste przekazanie samochodu. W uroczystości wziął udział m.in. Warmińsko-Mazurski Komendant Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Tomasz Komoszyński.

– Ten samochód ma na sobie sprzęt, który można użyć we wszystkich działaniach ratowniczo-gaśniczych. Posiada on armaturę wodno-pianową do gaszenia pożarów, ale również sprzęt typowo ratowniczy. Myślę, że poprawi on jeszcze bardziej mobilność druhów z OSP w Nowakowie – mówił podczas uroczystości nadbrygadier Tomasz Komoszyński.

Sobotnie spotkanie było doskonałą okazją do pokreślenia jak ważna rolę pełnią ochotnicze straże pożarne na wsi.

– Trzeba oddać szacunek druhnom oraz druhom – mówił Leonard Krasulski – poseł PiS z ziemi elbląskiej. – Bez ochotniczych straży pożarnych nie byłoby lokalnego środowiska. Ich remizy są często ośrodkami życia lokalnych społeczności.

Koszt nowego samochodu wyniósł ponad 800 tys. zł,  z czego 390 tys. zł to środki z NFOŚiGW, ponad 225 tys. zł z Urzędu Gminy w Elblągu, 150 tys. zł odpis z zakładu ubezpieczeń, 50 tys. zł dołożył Powiat Elbląg, a 10 tys. zł to dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie.

Źródło: Radio Olsztyn

Fot. Radio Olsztyn

Accessibility Toolbar