„EKO-LUKS”- środki na modernizację oświetlenia zewnętrznego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przypomina, że trwa nabór wniosków w programie dotacyjno-pożyczkowym „EKO-LUKS Montaż/ instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia zewnętrznego w gminach oraz systemy sterowania oświetleniem”.

Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez realizację inwestycji w zakresie systemów oświetlenia energooszczędnego wyposażonych w inteligentne systemy sterowania oświetleniem. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

Alokacja środków w formie dotacji wynosi 300 tys. zł. Warunkiem udzielenia dotacji jest równoczesne zaciągnięcie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w minimalnej wysokości 100 tys. zł. Aby aplikować w konkursie należy złożyć dwa tożsame wnioski o dofinansowanie oddzielnie dla każdej z form dofinansowania.

Ze środków programu „EKO-LUKS” skorzystało do tej pory Miasto Szczytno. Dzięki dofinansowaniu wymieniono 234 oprawy oświetleniowe na terenach rekreacyjnych (ścieżki wokół jeziora Domowego Małego i Domowego Dużego, teren przy Pomniku Orła Białego przy ul. Chrobrego). Samorząd pozyskał 50 tys. zł w formie dotacji i 157 tys. zł jako pożyczkę.

Regulamin programu „EKO-LUKS”

Accessibility Toolbar