23 maja rusza nabór wniosków na usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że od 23 maja 2022 r. rusza nabór wniosków w ramach programu dotacyjnego „Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w systemie wniosków w terminie do dnia 27 maja 2022 r. (piątek) do godziny 15.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 513 251,15 zł, w tym:

NFOŚiGW – 307 950,69 zł

WFOŚiGW – 205 300,46 zł

Szczegółowe informacje dotyczące programu będą dostępne na stronie internetowej WF w Olsztynie oraz u koordynatora projektu z ramienia WFOŚiGW w Olsztynie Pani Justyny Raczyńskiej nr tel. 89 522 02 16 od dnia 23.05.2022 r.

Accessibility Toolbar