Nabór wniosków w programie „Jakość powietrza – Mała termomodernizacja”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 14 marca 2022 roku uruchomiony został nabór wniosków w programie dotacyjnym „Jakość powietrza – Mała termomodernizacja”.

Nabór wniosków o dofinansowanie ma charakter ciągły i potrwa do dnia 29 kwietnia 2022 roku lub do wyczerpania alokacji środków przeznaczonych w Programie. Celem programu jest upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, kościołów, kościelnych osób prawnych i ich stowarzyszeń oraz innych związków wyznaniowych. Alokacja środków wynosi 250 000,00 zł. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na 1 projekt i 1 beneficjenta.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie programu. Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami energetycznymi.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem programu i zapraszamy do współpracy.

Regulamin konkursu 

Accessibility Toolbar