Konkurs dotacyjny dla jednostek OSP

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że od 28.03.2022 r. rusza nabór wniosków na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Można uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 25 000 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w systemie wniosków w terminie do dnia 08.04.2022 r. (piątek) do godziny 15.00

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 1 050 000 zł, w tym:

NFOŚiGW – 1 000 000 zł

WFOŚiGW –     50 000 zł

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski jednostek OSP, które chcą uzyskać rekompensatę za sprzęt przekazany dla jednostek z terenu Ukrainy

Ocena wniosków dokonana zostanie w porozumieniu z KW PSP w Olsztynie.

 Szczegółowe informacje dotyczące programu będą dostępne na stronie internetowej WF w Olsztynie oraz u koordynatora projektu z ramienia WFOŚiGW w Olsztynie Pani Agnieszki Wojciukiewicz nr tel. 89 522 02 76 od dnia 28.03.2022 r.

Uwaga! Prosimy o każdorazowe pobieranie załączników ze strony WF lub z systemu wniosków, ponieważ dokumenty mogą ulec zmianie.

Accessibility Toolbar