Nabór wniosków w programie „EKO-LUKS”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie informuje, że 10 stycznia 2022 roku uruchomiony został nabór wniosków w programie dotacyjno-pożyczkowym „EKO-LUKS. Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia zewnętrznego w gminach oraz systemy sterowania oświetleniem”. Nabór potrwa do 17 października 2022 lub do wyczerpania środków. Celem programu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez realizację inwestycji w zakresie systemów oświetlenia energooszczędnego wyposażonych w inteligentne systemy sterowania oświetleniem. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków. Alokacja środków w formie dotacji wynosi 400 000,00 zł. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 50 000,00 zł. Warunkiem udzielenia dotacji jest równoczesne zaciągnięcie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w minimalnej wysokości 100 000,00 zł. Aby aplikować w konkursie należy złożyć dwa tożsame wnioski o dofinansowanie oddzielnie dla każdej z form dofinansowania.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie programu. Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami energetycznymi.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem programu i zapraszamy do współpracy.

Regulamin programu „EKO-LUKS”

Accessibility Toolbar